NUFUSU 2000 ALTINDAKİ BELDELER
NÜFUSU 2000 BİNİN ALTINA DÜŞEN BELEDİYELER 2013 YEREL SECİMLERİNE GİREMİYEBİLİR.AK Parti Hükümeti 2008 yılında bu yönde bir düzenlemeye gitmiş Danıştay, bir defaya mahsus olarak 2009 yılındaki yerel seçimlere 2000'in altındaki belediyelere seçimlere girme şansı tanımıştı. Şuan için son görünen tabloda ise herhangi bir yeni yasal düzenleme yapılmazsa nüfusu 2000in altındaki belediyeler 2013 yılında yapılması kesinleşen yerel seçimlere belediye olarak girmeyecek.
Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı üzerine Danıştay Sekizinci Dairesinin 19.12.2008 tarih ve E:2008/4826, K: 2008/8384 sayılı kararı ile dava açma süresi Anayasa Mahkemesi Kararının Resmi Gazetede yayınlandığı süre itibariyle yeniden başlatılmış ve bu gelişme üzerine dava açmayan belediyeler de dava açarak tüzel kişiliklerini korumuştur.
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu da, 19.2.2009 tarih ve 153 sayılı kararlarıyla bu belediyelerin mahalli idareler seçimlerine katılabileceğine karar vermiştir. Böylece, nüfusu 2000’nin altına düşen belediyelerin 2009 yılı 29 Mart tarihinde yapılan mahalli idareler seçimine katılması sağlanmış ve söz konusu belediyelerin 5747 sayılı Kanundaki düzenlemelerden dolayı tüzel kişiliklerinin kaldırılması mümkün olmamıştır. 2014 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimleri bakımından, 5747 sayılı Yasa hükümleri ileri sürülerek söz konusu yasanın ekindeki (44) sayılı listede yer alan belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmış olduğunu varsaymak mümkün değildir.
Ancak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre nüfusu 2000’nin altına düşen bir belediyenin Danıştayın da görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle köye dönüştürülmesi her zaman mümkün bulunmaktadır.
Belediye Kanununun bu hükmü halen geçerli olduğundan dolayı istenildiği takdirde nüfusu 2000’in altına düşen bir belediyenin tüzel kişiliğinin kaldırılması bakımından hukuki bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Nüfusu 2000’in altına düşen bir belediyenin tüzel kişiliği kalkarak köye dönüştürüldüğünde, tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçların karşılanamayan kısımları il özel idaresi tarafından üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir. İller Bankası bu miktarı, takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından keserek ilgili il özel idaresi hesabına aktarır.
Ancak, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, il özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere hizmet birimleri kurulabilir.
Ekleyen:www.örenhaber.com Eklenme Tarihi: 08.10.2012 Okunma :815
Yorum Yaz
murat 09.10.2012
arkadaslar dusunceleriniz samımı çok ıyı, şuaniçin beldemızın nufusu 2000 in altında değil konuyla ılgılı çalışmlar yapılmakta.100 kısı en az eklenmıstır lakın, ışı sıkı tutmakta fayda var olabıldıgınce fazla olması çok ıyı..saygılar
2010 @ Ören Haber - www.orenhaber.com - Tasarım Kodlama Eren Güdük